Wysokość opłat w 2024 r.

 • Składka członkowska - 58,26 zł/miesiąc dla: osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych wyżej, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
 • Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 149 zł.
 • Wpis zmian w rejestrze indywidualnych/grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
  - 74,50 zł.
 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenie podyplomowe pielęgniarek i położnych - 447,00 zł
 • Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów UE

  - od 1.01 do 30.06.2024 - 127,26 zł
  - od 1.07 do 31.12.2024 - 129,00 zł