Pracownicy biura


mgr Dorota Smalcerz

Kierownik Biura

 • Rejestr indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
 • Przeszkolenie po ponad 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

mgr Renata Szczebak

 • Dział prawa wykonywania zawodu

mgr Agnieszka Leśniak

 • Rejestr organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych
 • Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat z kasy OIPiP
 • Przyjmowanie wniosków kierowanych
  do Komisji ds. Socjalno-Bytowych
 • Przyjmowanie wniosków dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych

lic. Edyta Dembińska

 • Ośrodek Kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
 • Przyjmowanie wniosków kierowanych do Komisji ds. Kształcenia Zawodowego

mgr Beata Tajchner

Księgowa OIPiP


mgr Bożena Wyszyńska

Radca Prawny