Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2016 r. biuro OIPiP będzie nieczynne.


"Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie"

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych organizuje kurs specjalistyczny
"Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie"
Koszt kursu 350 zł (dla pielęgniarek wpisanych rejestrze OIPiP w Tarnowie).
Spotkanie organizacyjne 10.05.2016 r., o godz. 15.00. w sali wykładowej
OIPiP w Tarnowie ul. Południowa 10.

Są jeszcze wolne miejsca!"Skuteczna komunikacja czyli jak rozmawiać
z rodzicami małych pacjentów o szczepieniach pediatrycznych"

Firma GlaxoSmithKline w porozumieniu z Prezydium ORPiP w Tarnowie
organizuje szkolenie dla pielęgniarek i położnych pt.:
"Skuteczna komunikacja czyli jak rozmawiać z rodzicami małych pacjentów
o szczepieniach pediatrycznych"
.
Szkolenie prowadzi psycholog i przedstawiciel naukowy GSK


Czas trwania szkolenia: ok. 4 godz.


Rozpoczęcie: 19.05.2016 r. (czwartek) godzina 15.00
- sala wykładowa OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10.


Ze względu na ograniczona liczbę miejsc proszę o potwierdzenie uczestnictwa
pod nr tel. 504-110-448 (Agata Bąk)"Postępowanie z raną przewlekłą"
Konferencja naukowo-szkoleniowa dla pielęgniarek
- 2 czerwca 2016 r.


Miejsce:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Budynek C/017


Organizatorzy:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, Zakład Pielęgniarstwa
Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie, Evereth Publishing Sp. z o.o.


Koordynator i Opiekun Naukowy:

dr hab. n. med. Marek Kucharzewski - Vice Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego


Główny Partner Konferencji:

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych


Pod patronatem:

Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran


Patronat Medialny:

Magazyn medyczny "Forum Leczenia Ran"


Wiodące tematy:

 • Problematyka leczenia ran o różnej etiologii - owrzodzenia, odleżyny, stopa cukrzycowa
 • Ogólne i miejscowe postępowanie z raną przewlekłą
 • Antyseptyka i opatrunki
 • Mikrobiologiczny aspekt leczenia rany przewlekłej
 • Leczenie podciśnieniem - terapia NPWT
 • Kompresjoterapia

 • Wykładowcy: dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, mgr Elżbieta Szkiler,
  mgr Dominika Szcześniak, mgr Krzysztof Sumiński, mgr Anna Kiepura, mgr Robert Pałecki


 • Udział w szkoleniu bezpłatny
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty, materiały edukacyjne.
 • W przerwie między wykładami: kawa, herbata
 • Czas trwania konferencji: 6 godzin

 • Zgłoszenia na konferencję można dokonać telefonicznie pod numerem:
  146965454; 14 6965455 lub osobiście w biurze OIPiP w Tarnowie
  ul. Południowa 10 do dnia 25maja 2016 r.


  Ilość miejsc ograniczona.


  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematów i wykładowców.  Nowe kursy

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych planuje uruchomienie w najbliższym czasie następujących kursów:


 • Kurs specjalistyczny "Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla położnych",
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie karty zgłoszenia
  wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu.


  W przypadku kursu kwalifikacyjnego wymagane jest też potwierdzenie
  co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki.  Wycieczka autokarowa Drezno - Szwajcaria Czeska

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
  organizuje w dniach 21 - 22 maja 2016 r. wycieczkę autokarową
  Drezno - Szwajcaria Czeska


  20 maja 2016 r. (piątek)

 • godzina 23.45 spotkanie uczestników wycieczki na parkingu marketu Kaufland k. siedziby OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10 (przekazanie informacji organizacyjnych, podpisanie listy uczestników wycieczki),
 • godzina 23.55 odjazd autokaru z ww. parkingu.

 • 21 maja 2016 r. (sobota)

 • Drezno nazywane "Florencją nad Łabą", zwiedzanie miasta: historyczna część Drezna, następnie spacer ulicami zabytkowego centrum: Barokowy Pałac Zwinger
  i Galeria Malarstwa- jedna z najcenniejszych na świecie, Katedra, w której pochowano członków Rodu Wettynów, Residenzschloss-dawna siedziba Rodu Wettynów, plac Teatralny i przepiękny budynek Opery Drezdeńskiej. Pravcicka Brama - największy naturalny skalny most.
 • Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja ok. 20.00, nocleg.

 • 22 maja 2016 r. (niedziela)

 • Śniadanie, wyjazd po drodze zwiedzanie: Decin-zamek z ogrodem różanym, Kamienicki Szenow - Panska Skała, Liberec - największy ratusz w Czechach, Jablonec - muzeum szklarstwa biżuterii, zwiedzanie miasteczka, Skocznia w Harrachovie - słynny ośrodek 5 skoczni Obiadokolacja.
 • Powrót około 3.00.

 • Koszt wyjazdu dla członka samorządu OIPiP w Tarnowie - 390 zł

  Koszt dla osób nie zrzeszonych w OIPiP w Tarnowie - 490 zł


  Cena obejmuje:

 • transport autokarem,
 • nocleg (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami),
 • wyżywienie: 2x obiadokolacja, 1x śniadanie,
 • ubezpieczenie (nnw 5 000 zł, KL 10 000 euro),
 • opieka pilota/przewodnika,
 • bilety wstępu: Zamek Decin z ogrodem, Jablonec - muzeum szklarstwa i biżuterii.

 • Ważne!

 • Należy posiadać dowód osobisty lub aktualny paszport.
 • Na czas przejazdu należy zaopatrzyć się w prowiant własny.
 • Zapisy na wycieczkę do dnia 08.04.2016 r. w biurze Izby
  lub telefonicznie 14 696-54-54, 14 696-54-55.
 • Wpłata całości kwoty przyjmowana będzie w biurze OIPiP w Tarnowie,
  ul. Południowa 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 16.00 lub przelewem na konto nr: 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001 do dnia 22.04.2016 r.

 • Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność dokonania wpłaty za wycieczkę. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności realizacji programu.  Ważne informacje dotyczące podwyżek w POZ

  (czytaj więcej)...

  Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia "Almach"

  Prośba o pomoc w realizacji projektu Domu Seniora Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej

  (czytaj więcej)...

  Porozumienie z dnia 23 września 2015 r.

  Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia (czytaj więcej)  Szkolenia w ramach projektu
  "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

  Tematyka szkoleń będzie obejmowała podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego, w tym nierówności w zdrowiu w Polsce z uwzględnieniem geograficznego
  i społecznego zróżnicowania, jak również analizę metod przeciwdziałania tym nierównościom.

  Zaproszenie

  Wiadomośc o szkoleniu

  Zakres_danych

  Oświadczenie  Konkurs

  Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie zaprasza położne,
  które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi do udziału
  w konkursie na realizatorów projektu: "Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia
  wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia"
  . Więcej informacji o projekcie można znaleźć
  na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.