Psychologiczny aspekt pracy pielęgniarki i położnej

Zarząd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Położnych w Tarnowie, Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Tarnowie zapraszają na szkolenie dla położnych i pielęgniarek,
które odbędzie się 09.05.2014 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie ul. Mickiewicza 8.
czytaj więcej...


Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej oraz kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Ośrodek Szkoleniowy VITAL - MED Sp. z o.o. w Przeworsku we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór na bezpłatne kursy w ramach "Pakietu" - uwzględniającego szkolenie w ramach kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwo ratunkowe, realizowany w ramach projektu systemowego "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie będzie prowadzone w Tarnowie czytaj więcej...


Konferencja szkoleniowa

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniową: "Pielęgniarka Rodzinna wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów - Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną", która odbędzie się 27 maja 2014 r., w Tarnowie, Hotel TARNOVIA, ul. Kościuszki 10 czytaj więcej...


Wycieczka do Pragi

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie organizuje w dniach 26 ? 27 kwietnia 2014 r. wycieczkę do Pragi. czytaj więcej...Kurs Pielęgniarstwa Transplantacyjnego

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na bezpłatny kurs współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na temat PIELĘGNIARSTWA TRANSPLANTACYJNEGO ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych Do udziału w szkoleniach zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy pracujących
w ośrodkach/klinikach transplantacyjnych lub innych zakładach opieki zdrowotnej.
czytaj więcej
...


Nowe bezpłatne kursy

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie
w ramach projektu "Zdrowa konkurencja - wiedza, wsparcie i fakty"
zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach czytaj więcej...


Sprawozdania "MZ"

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, żerealizując zadania na rzecz Wojewody Małopolskiego b edzie zbierał i analizował sprawozdania o symbolu MZ.


Szczegóły w załączniku.II Ogólnopolska Konferencja dla Położnych
"Praktyka położnej w świetle nowych wyzwań"
Serock 30.05 - 01.06.2014 r.

Konferencja organizowana jest przez OR WOIPiP

- Program konferencji

- Karta zgłoszenia