"Święta inaczej"- Babski Poniedziałek

Komisja ds. Socjalno-Bytowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza Panie/Panów pielęgniarki/położne, członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie na "Babski Poniedziałek" w dniu 05.12.2022 r. godz. 18.00 lub 20.15 do Kina Millenium - na film "Święta inaczej".

Zainteresowane pielęgniarki i położne po zgłoszeniu w biurze Okręgowej Izby otrzymają karty, które należy okazać w kasie kina celem odbioru biletu.

ZAPRASZAMY!Kliniczne Seminarium Psychoonkologiczne w ujęciu psychoanalitycznym

Seminarium z patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.


Więcej informacji

Standardy bezpiecznej hospitalizacji

Praktyczne warsztaty kliniczne z patronatem Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.


Więcej informacji

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty

Więcej informacjiAnkieta

Akieta potrzeb szkoleniowych, przygotowana przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym - zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

Ankieta jest skierowana do profesjonalistów systemu ochrony zdrowia, dla których w kolejnych miesiącach będziemy organizować specjalistyczne szkolenia służące rozwojowi kompetencji w zakresie prewencji zachowań samobójczych.


Link do ankiety online: https://forms.gle/sWBZAbhsbpnmUSQS7Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022 r.

Pytania i odpowiedzi


BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza na BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE realizowane w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22


 • Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie (30.09-22.12)

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (22.09-21.12)
 • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych (20.09-19.12)

Zapewniamy:

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,

- bardzo dobrze wyposażone zaplecze edukacyjne,

- catering na każde zajęcia,

- podręczniki,

- materiały dydaktyczne i biurowe dla każdego uczestnika.


W celu zapisania się na kurs prosimy o wysłanie wniosku na wybrany termin w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK). Kursy oznaczone są jako BEZPŁATNE.


Uwaga: każda osoba może skorzystać wyłącznie z jednego kursu w ramach projektu.


Szczegółowe informacje:

- nr tel. 14 696-58-55

- e-mail: ksztalcenie@oipiptarnow.pl42. edycja studiów podyplomowych
"Prometriq MBA - zarządzanie w ochronie zdrowia"

Międzynarodowym partnerem walidującym jest Szkoła Biznesu Uniwersytetu w Porto
- Porto Business School.


Więcej informacji

Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń
i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 r.


Więcej informacji

Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych
w rejestrze centralnym

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przypomina wszystkim członkom
o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończenia kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia); informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.


Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie Pielęgniarek i Położnych, art. 11 ust. 2 pkt 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze Pielęgniarek i Położnych, który prowadzony jest w Dziale prawa Wykonywania Zawodu w Okręgowej Izbie w Tarnowie.

Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie negocjowania warunków pracy i płacy.


Aktualizacji danych możemy dokonać na formularzu aktualizacyjnym
osobiście w biurze izby lub pisemnie na adres:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów.Zaproszenie na szkolenie pt. "Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna
dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dziećmi"

Więcej informacji

Ubezpieczeń pielęgniarek i położnych w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie

Więcej informacji...Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie podjęła decyzję
o utworzeniu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie Klubu Seniora.

Zapisy chętnych emerytów do Klubu Seniora w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-18:00 lub telefonicznie pod numerem 14 696 54 54

Przynależność do Klubu Seniora jest bezpłatna.

Po zebraniu grupy seniorów zostanie zorganizowane zebranie, na którym wybrany zostanie zarząd Klubu Seniora oraz opracowany program funkcjonowania Klubu.Zaległości z tytułu nieodprowadzania składek członkowskich

Więcej informacji...Biotrakson (Ceftriaxonum)

13 kwietnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki.

Chodzi o Biotrakson (Ceftriaxonum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 2 g; (Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdańsk), który został wydany już pacjentom.


Komunikat
Aktualizacja zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Aktualizacja zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zatrudniania pielęgniarek
i położnych z Ukrainy o dodatkowe zapisy ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej do której odnosi się zapis specustawy.


Link do zaktualizowanych informacji:

https://nipip.pl/zapisy-ustawy-z-dnia-12-marca-2022-r-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-dotyczace-zatrudniania-pielegniarek-poloznych-z-ukrainyKontynuowanie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym (oraz innych medycznych) w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas na Ukrainie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dalszych-dzialan-umozliwiajacych-kontynuowanie-studiow-na-kierunku-lekarskim-i-lekarsko-dentystycznym-oraz-innych-medycznych-w-polsce-przez-studentow-ksztalcacych-sie-dotychczas-na-ukrainieUproszczony dostęp do wykonywania zawodu
pielęgniarki i położnej

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznejInfolinia NFZ dla personelu medycznego z Ukrainy

Od 21 marca 2022 roku konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 - informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach. Komunikacja odbywa się w językach ukraińskim i polskim.

Infolinia NFZ jest bezpłatna. Pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Konsultant krok po kroku poinstruuje medyka z Ukrainy, jak może podjąć zatrudnienie w placówce leczniczej, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Chodzi o:

lekarza/lekarza dentystę z Ukrainy (bez lub z tytułem lekarza specjalisty/lekarza dentysty specjalisty uzyskanym poza UE) pielęgniarkę/położną z Ukrainy.


Poniżej link do komunikatu:


https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/praca-dla-medykow-z-ukrainy-w-polsce-informacji-udziela-infolinia-nfz,8165.htmlZespół Ratownictwa Medycznego szybkiego reagowania

Polska Misja Medyczna oraz Vasco Electronics wspólnie tworzą Zespół Ratownictwa Medycznego szybkiego reagowania. Dołączy on do ponad trzydziestu już istniejących tego typu grup ratunkowych na świecie i dwóch w Polsce, akredytowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).


Przyspieszenie powstania zespołu jest odpowiedzią na potrzebę natychmiastowej pomocy na terenie ogarniętej wojną Ukrainy, gdzie od początku konfliktu działa krakowska organizacja.

Polska Misja Medyczna od 23 lat pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów, angażując się obecnie w pomoc na terytorium Ukrainy. W swoich działaniach korzysta z wiedzy i doświadczenia lekarzy-wolontariuszy, którzy dzięki odbytym misjom znają skalę zapotrzebowania na zespoły ratunkowe.


Powstający zespół ratownictwa medycznego będzie posiadać profesjonalną kadrę medyczną z własnym zapleczem sprzętowym i logistycznym, będzie gotowy do podjęcia działań w ciągu 24-48 godzin od zdarzenia i obecny na miejscu przez co najmniej 2-3 tygodnie.


Zgłoszenia ochotników przyjmowane są na stronie:
www.pmm.org.pl/pmm-vasco-emergency-teamInformacje dla pielęgniarek i położnych z Ukrainy

Solidarni z UkrainąUbezpieczenie w zakresie udzielania bądź zaniechania udzielenia świadczeń medycznych cudzoziemcom
oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego

UbezpieczenieKomunikat NFZ w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób które uciekły z Ukrainy
przed konfliktem zbrojnym po 24 lutego

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej.


Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.


WAŻNE!

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy
od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną
od 24 lutego 2022 r.


Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.


Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?

Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:

- nie powinni odmawiać mu pomocy

- nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy

- nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur


- powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.


WAŻNE!

Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielegniarstwa

Zamieszczamy opinię Krajowego Konsultanta w sprawie podawania przez pielegniarki srodków kontrastowych oraz wymaganych kwalifikacji pielegniarek w tym zakresie.


Opinia
Komunikat Ministra Zdrowia

Zamieszczamy komunikat MZ dotyczący uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie zlecania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2


KomunikatOgólnopolski Program Leczenia Ran

22 marca rozpoczynamy kolejny IV cykl Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran przygotowany przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran dla wszystkich specjalistów.
Od początku program realizowany jest pod patronatem honorowym
Pani Prezes Zofii Małas i we współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.


Więcej informacji...Ankieta - Polski Ład a wynagrodzenia
pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prosi o wypełnienie ankiety , której wyniki wskażą realny wpływ zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu na wynagrodzenia osób zatrudnionych w zawodzie pielęgniarki i położnej.


link do ankiety

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Treść rozporządzenia...


Nowe zasady ubezpieczenia INTER Medyk Life

Więcej informacji...Informacja Głównego Inspektora Sanitanego
dla pielęgniarek i położnych POZ


Więcej informacji...Pomocnik online dla opiekunów osób
nieuleczalnie chorych w domu

Więcej informacji...Linia wsparcia psychologicznego

Więcej informacji...Bezpłatny test wiedzy dla pielęgniarek i położnych

Portal Nurisng.com.pl, tworzonym od 2009 roku przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie, zaprasza do skorzystania z bezpłatnych testów wiedzy z różnych obszarów pielęgniarstwa
i położnictwa!
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Nic prostszego!
Oceń swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa lub położnictwa - wypełnij test,
sprawdź swój wynik i zobacz, w których obszarach warto ją uzupełnić lub zaktualizować.

Testy są szybkim narzędziem do indywidualnej samooceny w wielu aspektach teoretycznych
i praktycznych. Stanowią też przydatną pomoc dydaktyczną dla pielęgniarek i położnych przygotowujących się do egzaminów państwowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa i osób biorących udział w kursach kwalifikacyjnych
czy specjalistycznych.

Każdy z testów zawiera - przygotowane przez współpracujących z PZWL specjalistów - autorskie, wcześniej niepublikowane pytania i obejmuje rekomendację materiałów edukacyjnych, które pokierują Twoją nauką.


Sprawdź się: https://bit.ly/Nursing-TestyWiedzySzczepienia przeciw COVID-19 a ubezpieczenie OC

Więcej informacji...Informacja o studiach podyplomowych

Szanowni Państwo,

W linku poniżej informacja o studiach podyplomowych EMBA dla pielęgniarek i położnych.


Informacje

Polskie Centrum Edukacji zaprasza na szkolenia

E-recepty i porada pielęgniarska od A do Z w praktyce

Akredytacja w POZ

XV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Położniczo-Neonatologiczno-PediatrycznaMożliwość weryfikacji PWZ

Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.


W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

1) PESEL pielęgniarki/położnej
2) Nr PWZ pielęgniarki/położnej
3) NAZWISKO pielęgniarki/położnej


Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.


Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą
COVID-19 leczonych w domu

Zalecenia

List otwarty Prezesa Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

List otwartyKwalifikacje zawodowe uzyskane poza terytorium państw członkowskich UE

W związku z kierowanymi do pytaniami pielęgniarek, położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE, dotyczącymi warunków przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401) poniższy link do strony Ministerstwa Zdrowia zawiera informacje w tej kwestii.


Więcej informacji...STANOWISKO

Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN Stanowisko w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku


Więcej informacji...Zmiana regulaminu pomocy finansowej

 • Zasady udzielania pomocy socjalnej
 • Wniosek o udzielenie pomocy socjalnej


 • Materiały szkoleniowe

  Ministerstwo Zdrowia w nawiązaniu do spotkania w dniu 30.10.2020 r. z Konsultami Krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa poniżej przesyła linki z materiałami szkoleniowymi dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.


  https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps

  https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA

  https://ump-my.sharepoint.com  Zalecenia dla położnych rodzinnych / położnych POZ

  Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ Aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.


  Więcej informacji...  Informacje Konsultanta Krajowego
  w dziedzinie medycyny rodzinnej

  Instrukcja kierowania na wymazy


  Instrukcja przedłużania izolacji


  Interpretacja końca izolacji  Wytyczne dotyczące teleporad
  w podstawowej opiece zdrowotnej

  Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.


  Więcej informacji...  Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ
  w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2


  Mając na uwadze świadczenia realizowane przez pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i w związku z tym nadal utrzymującym się ryzykiem zachorowań na COVID-19 -należy stosować i przestrzegać warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego, uwzględniając aktualne wytyczne zapobiegania zakażeniom.


  Wytyczne - aktualizacja z dnia 02.07.2020r.  Ministerstwo zdrowia o ubezpieczeniu personelu medycznego

  Poniżej link do pisma z odpowiedzą MZ nt. ubezpieczenia w ramach zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus
  SARS- COV- 2


  Pismo

  Ubieganie się o stwierdzenie choroby zawodowej

  W związku z zapytaniami kierowanymi przez pielęgniarki i położne dotyczącymi sposobów ubiegania się o stwierdzenie choroby zawodowej, poniżej zamieszczamy link do strony internetowej, na której znajdą Państwo informacje na ten temat, a także odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia o uznaniu SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną.


  Choroba zawodowa - przebieg procedury stwierdzenia bądź braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

  Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia o uznaniu SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną


  Zalecenia Krajowego Konsultanta
  w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

  dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach


  Zalecenia

  Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie
  MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r.

  dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19


  Stanowisko

  Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z pacjentami
  z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

  Zalecenia


  Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

  14 kwietnia 2020 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie z 9 listopada 2015r. i wprowadza liczne zmiany w tym obszarze.


  Czytaj więcej...


  Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

  Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.


  Czytaj więcej...


  Opinia prawna

  dotycząca zasad ustalania zasad współpracy i wysokości wynagrodzenia w związku ze skierowaniem personelu medycznego do pracy w celu przeciwdziałania epidemii


  Opinia


  Opinia prawna

  dot. niedopuszczalności wprowadzenia zakazu pracy w innym podmiocie wyłącznie na mocy zarządzenia lub komunikatu dyrektora placówki


  Opinia


  Opinia prawna

  w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem


  Opinia


  Opinia prawna

  w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki
  w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego
  w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych


  Opinia


  Informacje dla Klientów i partnerów INTER

  Szanowni Państwo,

  w związku z sytuacją jaka dotyka wszystkie zawody medyczne, w tym również Pielęgniarki i Położne będące naszymi Klientami - w trosce o odpowiedzialne zachowanie w stosunku do naszych Ubezpieczonych, ale również mając na uwadze oczekiwania przedstawicieli środowiska medycznego, przygotowaliśmy dedykowane banery informacyjne. Krótkie komunikaty, które prezentujemy na załączonych banerach, stanowią odpowiedź na zgłaszane do INTER wątpliwości min. dot. zakresu ubezpieczenia OC w czasie pandemii, czy też w obszarze dostępnych form obsługi. Banery zawierają przekierowanie do strony, dedykowanej ubezpieczeniom INTER, podczas pandemii Koronawirusa. Jesteśmy przekonani że dzięki tym dodatkowym informacjom, Pielęgniarki i Położne sprawnie odnajdą wszystkie informacje dot. ochrony ubezpieczeniowej, których mogliby poszukiwać.


  Link do informacji


  Grupowe Ubezpieczenie Covid-19

  Ubezpieczenie

  Wytyczne postępowania dla pielęgniarek
  mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2

  Wytyczne


  Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2
  wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych
  położnych podstawowej opieki zdrowotnej

  Zalecenia


  Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego
  i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii
  wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

  Zalecenia


  Stanowisko specjalistyczne - pielęgniarstwo diabetologiczne.

  Stanowisko


  Stanowisko nr 34
  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  z dnia l kwietnia 2020 r.

  w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową


  Czytaj więcej...


  Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem
  lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

  Czytaj więcej...
  OPINIA PRAWNA

  w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem


  opinia  Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń

  Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna
  i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


  Treść komunikatu
  Nieuczciwi organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

  Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.


  czytaj więcej...  Informacja dla osób składających wnioski o dofinansowanie kształcenia oraz wnioski o pomoc finansową


  Wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz wnioski o udzielenie pomocy finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.


  Aktualizacja danych w centalnym rejestrze jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.


  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem


  Wniosek o nadanie dostępu do serwisu ibuk.pl  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.